Kannabinoidy konopne a choroba Parkinsona i pozostałe schorzenia neurodegeneracyjne

Kannabinoidy konopne a choroba Parkinsona i pozostałe schorzenia neurodegeneracyjne

Kannabinoidy tworzą rodzinę związków pochodzenia roślinnego (fitokannabinoidów), endogennych lipidów sygnałowych (endokannabinoidów) i syntetycznych pochodnych z wieloma efektami biologicznymi i zastosowaniami terapeutycznymi w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym.

Jedną z tych właściwości jest regulacja homeostazy neuronów i przetrwania, co jest wynikiem połączenia licznych efektów skoncentrowanych na zachowaniu, ratowaniu, naprawie i /lub zastąpieniu neuronów, a także komórek glejowych przed wieloma czynnikami, które mogą potencjalnie uszkodzić te komórki. Efekty te możliwe są dzięki oddziaływaniu na receptory kannabinoidowe typu 1 i 2, enzymy inaktywujące endokannabinoidy. Ten mechanizm działania jest obiecujący dla ostrych i przewlekłych neurodegeneracyjnych stanów patologicznych. Istnieją dowody eksperymentalne, uzyskane głównie na poziomie przedklinicznym, potwierdzające, że różne związki kannabinoidowe mogą być neuroprotekcyjne u dorosłych, u noworodków doświadczających niedokrwienia okołoporodowego, w urazie mózgu, chorobie Alzheimera, chorobie Parkinsona, pląsawicy Huntingtona i stwardnieniu zanikowym bocznym. Coraz więcej dowodów doświadczalnych wymaga szybkiej klinicznej walidacji leków na bazie kannabinoidów w leczeniu wszystkich tych zaburzeń, które obecnie nie mają skutecznych metod leczenia czy opóźniania/zatrzymywania progresji choroby.

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona to schorzenie neurodegeneracyjne, częściej rozwijające się u mężczyzn i diagnozowane przede wszystkim u osób po 60 roku życia. U podłoża choroby Parkinsona leży obumieranie komórek nerwowych mózgu w obrębie istoty czarnej. Jest to obszar mózgu odpowiadający za koordynację ruchową i pracę mięśni. Neurony istoty czarnej wydzielają dopaminę, czyli neuroprzekaźnik odpowiedzialny za sprawne przewodzenie impulsów nerwowych. U chorych na Parkinsona dochodzi do powstania złogów białka alfa - synukleiny, co prowadzi do obumierania neuronów wydzielających dopaminę.

Objawami choroby Parkinsona są przede wszystkim zaburzenia koordynacji ruchowej. Początkowo objawy są mało charakterystyczne i obejmują zmęczenie, osłabienie siły mięśniowej, niezgrabność ruchów. Potem objawy postępują, pojawiają się problemy z wykonywaniem prostych, codziennych czynności. Ruchy stają się powolne i niezgrabne, pojawiają się zaburzenia równowagi, sylwetka pochyla się do przodu, obecne są niekontrolowane drżenia rąk. Leczenie choroby Parkinsona polega przede wszystkim na stosowaniu L - dopy, czyli prekursora dopaminy. Czy CBD może stać się równie skuteczną formą terapii?

Podobnie jak w przypadku choroby Alzheimera, zbadano wiele kannabinoidów w celu opracowania nowatorskich terapii neuroprotekcyjnych w eksperymentalnych modelach zwierzęcych choroby Parkinsona. Badania te koncentrowały się na właściwościach przeciwutleniających fitokannabinoidów, na przykład Δ9-THC, CBD i Δ9-tetrahydrokannabiwaryny (Δ9-THCV), które redukują stres oksydacyjny - a to on jest główną cechą charakterystyczną patogenezy choroby Parkinsona. Neuroprotekcję zapewniają również syntetyczne kannabinoidy, które są również przeciwutleniaczami. Kannabinoidy, które wybiórczo celują w receptory CB2, były również aktywne przeciwko miejscowemu zapaleniu i glejozie w modelach dysfunkcji mitochondriów, co potwierdzają badania przeprowadzone z klasycznymi neurotoksynami parkinsonowskimi podawanymi myszom z delecją genetyczną CB2R lub nadekspresja tych receptorów. Badano również związki aktywujące receptor CB1, ale z kontrowersyjnymi wynikami - hipokinetyczne działanie tych receptorów może pogorszyć bradykinezję i inne objawy parkinsonizmu, podczas gdy blokada tych receptorów może zmniejszyć akinezę parkinsonowską.

Na efekty farmakologiczne kannabinoidów mogą wpływać zmiany, jakich system endokannabinoidowy doświadcza w przebiegu choroby Parkinsona, a co pokazują dane zebrane w tkankach i płynach biologicznych post mortem, a także te znalezione w modelach zwierzęcych. Obejmują one:

  • podwyższenie poziomu receptorów CB1 w neuronach prążkowia pod kontrolą neuronów dopaminergicznych, które ulegają degeneracji w chorobie Parkinsona
  • podwyższenie poziomu receptorów CB2 w komórkach glejowych rekrutowanych do miejsc uszkodzeń w pośmiertnej istocie czarnej pacjentów z chorobą Parkinsona.

Badania kliniczne z kannabinoidami u pacjentów z chorobą Parkinsona są nadal ograniczone, a większość z nich dotyczy jedynie złagodzenia określonych objawów, na przykład bradykinezji, drżenia i dyskinez wywołanych lewodopą. Brak jest jednoznacznych danych klinicznych dotyczących neuroprotekcyjnego działania kannabinoidów. Jednakże zebrane dotychczas dowody przedkliniczne potwierdzają, że skuteczna terapia powinna opierać się na odpowiedniej kombinacji związków, aby zapewnić:

  • aktywność przeciwutleniającą, która byłaby wywierana przez mechanizmy niezależne od receptorów kannabinoidowych, prawdopodobnie obejmujące aktywację PPAR
  • kontrola stanów zapalnych poprzez aktywację receptora CB2
  • blokowanie receptora CB1 w celu zmniejszenia hamowania zaburzeń motorycznych.

Fitokannabinoid Δ9-THCV ma taki profil, co czyni go interesującym związkiem do stosowania terapeutycznego w chorobie Parkinsona, samodzielnie lub w połączeniu z CBD.

Choroba Huntingtona

Choroba Huntingtona jest zaburzeniem genetycznym spowodowanym nadmierną liczbą powtórzeń CAG w genie kodującym białko regulatorowe huntingtynę. Kluczowymi objawami choroby są ruchy pląsawicowe, które powstają w wyniku degeneracji prążkowia oraz zaburzenia behawioralne i demencja, które są spowodowane degradacją struktur korowych, natomiast kluczowymi cechami neuropatologicznymi są powstawanie wewnątrzjądrowych depozytów huntingtyny, ubikwityny i innych cząsteczek. Terapie farmakologiczne pacjentów z chorobą Huntingtona są bardzo ograniczone, nie ma zatwierdzonych środków modyfikujących chorobę.

Zasadność stosowania kannabinoidów w postaci leku Sativex zostały ocenione u pacjentów z chorobą Huntingtona. Stosowano lek w postaci aerozolu doustnego. Nie wykazano zauważalnej poprawy stanu klinicznego, stwierdzono natomiast, że stosowanie leku jest bezpieczne i nie prowadziło do wystąpienia działań ubocznych. Być może tak mało obiecujący wynik badań wynikał z faktu, że podawane były niewielkie dawki leku, a a głównym celem badania było określenie profilu bezpieczeństwa leku. W innej próbie klinicznej podawano kannabinoidy pacjentom z chorobą Huntingtona. Wykazano zredukowanie objawów motorycznych, ułatwiające codzienne funkcjonowanie.

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane SM to postępująca choroba neurodegeneracyjna, która powstaje w wyniku złożonej interakcji czynników środowiskowych i czynników genetycznych. Czynniki środowiskowe obejmują wiek, narażenia na wirusa Epsteina-Barra oraz palenie. Późniejszy wiek zwiększa narażenie na infekcję wirusem Epsteina-Barra, co związane jest z wyższą częstością występowania choroby. Wzrost ryzyka rozwoju stwardnienia rozsianego obserwowany jest także u chorych na schorzenia autoimmunologiczne.

Charakterystycznym patologicznym znakiem rozpoznawczym SM są okołośrodkowe zmiany zapalne, prowadzące do zmian neurodegeneracyjnych. Nacieki zapalne zawierają limfocyty T, zdominowane przez limfocyty T klasy MHC I; obecne są również komórki B i plazmatyczne, choć w znacznie mniejszej liczbie. Uszkodzenia oligodendrocytów i demielinizacji wystąpić w wyniku stanu zapalnego. Aksony są stosunkowo zachowane we wczesnych stadiach choroby; jednak w miarę postępu choroby pojawiają się nieodwracalne uszkodzenie aksonalne. Objawy stwardnienia rozsianego obejmują takie zaburzenia neurologiczne jak zaburzenia czucia, problemy z chodem i utrzymaniem równowagi, zaburzenia ostrości wzroku, przewlekłe zmęczenie, problemy z pamięcią i koncentracją, drżenie mięśniowe oraz zawroty głowy.

To właśnie terapia stwardnienia rozsianego jest najlepiej udokumentowaną formą zastosowania konopi w medycynie. Istnieje kilka badań potwierdzających skuteczność stosowania konopi w celu łagodzenia uciążliwych objawów choroby. Jedno z badań dotyczyło skuteczności leku Sativex, zawierającego zarówno THC, jak i CBD. Badanie obejmowało prawie 600 pacjentów cierpiących na SM, u których występowały takie objawy choroby zaburzenia snu, spastyczność mięśni. Po 4 tygodniach stosowania leku odnotowano złagodzenie objawów choroby. W innym badaniu dotyczącym tego samego leku wykazano, że po 12 tygodniach stosowania Sativexu zaobserwowano znaczące złagodzenie wzmożonego napięcia mięśniowego. Jedyne mocne dowody na skuteczność medycznej marihuany w zaburzeniach neurobiologicznych to te dotyczące możliwości redukcji objawów spastyczności i bólu w stwardnieniu rozsianym, a jedynym uzupełniającym lekiem przy stwardnieniu rozsianym były konopie. A efekty uboczne takiej terapii były bardzo umiarkowane i dotyczyły pojawienia się senności czy zawrotów głowy. Podsumowując - istnieje coraz więcej dowodów na to, że konopie indyjskie i poszczególne kannabinoidy mogą być skuteczne w tłumieniu niektórych objawów stwardnienia rozsianego i uszkodzenia rdzenia kręgowego, w tym spastyczności i bólu. Dowody kliniczne pochodzą z badań, choć z dość małą liczbą pacjentów. Badania te wykazały, że konopie indyjskie, lek Sativex czy izolowany THC mogą łagodzić takie objawy jak spastyczność, ból, drżenie, i problemy ze snem u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Te dowody kliniczne są poparte wynikami eksperymentów z modelami zwierzęcymi stwardnienia rozsianego. Niektóre z tych eksperymentów, przeprowadzonych na myszach dostarczyły silnych dowodów na to, że wywołane kannabinoidami zmniejszenie drżenia i spastyczności odbywa się za pomocą receptorów kannabinoidowych, zarówno CB1, jak i CB2. Stężenia endokannabinoidów są podwyższone w mózgach i rdzeniach kręgowych myszy ze spastycznością. Obecnie potrzebne są badania, aby ustalić, czy zwiększona produkcja endokannabinoidów występuje w stwardnieniu rozsianym. Przyszłe badania powinny być również ukierunkowane na uzyskanie bardziej rozstrzygających dowodów na skuteczność marihuany lub poszczególnych kannabinoidów przeciwko objawom tych zaburzeń, opracowanie lepszych sposobów podawania kannabinoidów.

Skontaktuj się ze mną

 

Pestkowy Kolektyw pracuje od godziny 8:00 do 20:00

tel: +48 (81) 756-70-12
tel: +48 506-150-089
adres e-mail: slomaslo2@o2.pl

AKTUALNOŚCI slider

Poznaj moją historię i zobacz, jak trafiłem na produkty konopne

Cześć, jestem Słoma i chciałbym podzielić się z Tobą moją historią. Wiele osób zna mnie jako muzyka, jednak mało kto miał okazję usłyszeć moją historię fascynacji konopiami i ich zastosowaniem prozdrowotnym. Mam nadzieję, że dzieląc się moją - mam nadzieję inspirującą - historią o powracaniu do zdrowia i utrzymaniu doskonałej kondycji na nienagannym poziomie, wskażę choć kilku osobom drogę do oczekiwanej regeneracji organizmu.

Poznaj mój samowystarczalny pestkowy kolektyw – czyli kto pracuje wokół konopi

W tym artykule przedstawię sylwetki osób zaangażowanych w realizowanie mojego projektu konopnego. Pestkowy kolektyw Słomy to ludzie, których łączą wspólne pasje, a także realizowanie misji pozyskiwania dóbr konopnych. To także ludzie dzielący zamiłowanie do ekologicznego trybu życia, którym bliska jest idea suwerenności żywieniowej.

Poniżej znajdziesz opisy produktów, które wytwarzam w moim gospodarstwie. Pamiętaj te produkty nie stoją u mnie na półce. Możesz być pewien, że dostajesz produkty najwyższej jakości ponieważ ja wytwarzam je na zamówienie, tak aby odbiorca otrzymał maksymalnie świeży produkt. Jeśli jesteś zainteresowany dowolną ilością produktu, napisz do mnie. Wysyłki realizujemy trzy razy w tygodniu.

Każdy, kto ma okazję mnie poznać, dostrzega we mnie człowieka ciekawego świata i pełnego pasji. Od kilkudziesięciu lat moją ogromną pasją jest muzyka - pasję tą realizuję grając koncerty, komponując, nagrywając albumy. Mam także wiele innych zainteresowań, jestem człowiekiem aktywnym. Jak każdy czerpiący garściami z życia człowiek nie lubię, gdy mój organizm niedomaga. Niestety - mnie także dotykały rozmaite dolegliwości, a najpoważniejszego kryzysu zdrowotnego doświadczyłem, gdy rzuciłem palenie po 50 latach nałogu. Oczywiście wiem, że to była doskonała decyzja, jednak mój organizm doświadczył pogorszenia formy. Moje płuca miały znacznie zmniejszoną objętość, co w połączeniu z nadprodukcją śluzu powodowało duszności i osłabienie.

Nie ukrywam się za wielką korporacją, która tworzy produkty konopne

Osoby poszukujące produktów konopnych trafiają na liczne serwisy i strony internetowe. W przeważającej większości są to podobne oferty - duże korporacje, zagraniczne produkty, firmy nie koncentrujące się wyłącznie na konopiach, oferujące bardzo zróżnicowane produkty. Trafiasz na moją stronę i.... może zaświtać Ci myśl, że to kolejna taka „masowa” inicjatywa, której twarzą został jakiś charakterystyczny, oryginalny facet, czyli ja. Na szczęście jesteś w błędzie!

Ta strona internetowa jest przekazem moich myśli i doświadczeń

Cześć, w tym tekście chciałem wyjaśnić kwestię tego, skąd wzięła się ta strona i cały projekt. Postanowiłem założyć stronę internetową, która służy wyłącznie przekazaniu mojej wiedzy i doświadczenia dotyczącego produkowanych przeze mnie produktów konopnych. Jestem osobą aktywną, otwartą na ludzi, towarzyską i rozmowną - mam zatem wiele do przekazania. Wraz z grupą zaufanych znajomych ubieramy moje myśli w słowa, starając się dostarczyć Ci czytelne, zrozumiałe teksty. Dzięki temu na stronie zawsze znajdziesz wiarygodne, a jednocześnie przyjazne każdemu czytelnikowi treści.